Ozone Watch
      Ozone  

 

Ozone Watch : 2018

Month/ Date 1 5 10 15 20 25 30
September
October
November

Mapping by S.Sudhibrabha @ TMD / Dataset Credits: KNMI/TEMIS

 


Antarctic Ozone by NASA

 

รูรั่วโอโซน

คือบริเวณที่มีโอโซนในชั้นบรรยากาศ ต่ำกว่า 220หน่วยด็อบสันหนือบริเวณขั้วโลกใต้หรือทวีปแอนตาร์กติกา

สถิติพื้นที่กว้างที่สุดรายปี: ประมาณ  27  ล้านตารางกิโลเมตร ในปี ค.ศ. 2006 (รายวันเท่ากับ 29.9 ล้านตารางกิโลเมตร ในวันที่ 9 กันยายน ค.ศ. 2000)
สถิติค่าต่ำสุดรายปี: เท่ากับ 92   DU ปี ค.ศ. 1994 (รายวันเท่ากับ 73 DU ในวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 1994)
สถิติรายปีล่าสุด: ปี ค.ศ. 2018 ประมาณพื้นที่เท่ากับ  23  ล้านตารางกิโลเมตร โอโซนต่ำสุด 112 DU

 


Dobson Unit (DU)

เป็นหน่วยของการวัดโอโซนรวมทั้งชั้นบรรยากาศ (total ozone) ในแนวดิ่งหรือคอลัมน์ตั้งแต่พื้นโลกจนถึงขอบชั้นอากาศ หรือความหนาของชั้นบรรยากาศโอโซน หากวัดเปรียบเทียบที่สภาวะ 1 บรรยากาศ (atm.) หรืออุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส และความกดอากาศ ที่ 1013.25 มิลลิบาร์ ชื่อนี้ถูกตั้งขึ้นเพื่อให้เกียรติแด่ G.M.B. Dobson นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ที่ประดิษฐ์เครื่องวัดโอโซนเครื่องแรก (Dobson spectrophotometer) ในปี ค.ศ. 1926