แบบจำลองแสดง inversion บริเวณจังหวัดระยองและพื้นที่ใกล้เคียง

7-day Inversion Forecast

หมายเหตุ : การอ่านข้อมูลเริ่มจากขอบขวามือของกราฟ ซึ่งแสดงสัญลักษณ์ersion (เฉดสีเทา) ฝน (กราฟแท่งสีเขียว) ความเร็วและทิศทางลม (ศรลมหลากสี) อุณหภูมิ (เส้นสีแดง) Transport wind (เส้นสีเขียวอ่อน) Ventilation Factor (เส้นสีฟ้า) และ Mixing Layer Height (เส้นสีเหลือง)