สภาพอากาศ ณ เวลาใกล้เคียงปัจจุบัน

ภาพเรดาร์
ภาพถ่ายดาวเทียม

 

>> เรดาร์ทั่วประเทศ - Radar Composite <<