UV Index
         

 

กรณีท้องฟ้ามีเมฆ

ดัชนียูวี

(สำหรับท้องฟ้าโปร่ง เวลา 12.00 น)

14-18 พฤศจิกายน 2561

  UV index เกณฑ์
เชียงราย 10 สูงมาก
เชียงใหม่ 11 สูงจัด
น่าน 10 สูงมาก
หนองคาย 10 สูงมาก
กำแพงเพชร 11 สูงจัด
ขอนแก่น 11 สูงจัด
เพชรบูรณ์ 11 สูงจัด
อุบลราชธานี 11 สูงจัด
บุรีรัมย์ 11 สูงจัด
นครราชสีมา 11 สูงจัด
กาญจนบุรี 11 สูงจัด
กรุงเทพฯ 8 สูงมาก
ชลบุรี 11 สูงจัด
ประจวบคีรีขันธ์ 11 สูงจัด
ตราด 11 สูงจัด
สุราษฎร์ธานี 11 สูงจัด
ภูเก็ต 11 สูงจัด
สงขลา 11 สูงจัด

ดัชนีรายชั่วโมงเฉลี่ยทั่วประเทศ

เวลา (นาฬิกา) UV index เกณฑ์
7,17 2 ต่ำ 
8,16 3 ปานกลาง
9,15 5 ปานกลาง
10, 14 8 สูงมาก
11,13 10 สูงมาก
12 10 สูงมาก

ผลกระทบ

ผิวหนังเกรียมแดด (sun burn) จากการได้รับแสดงแดดติดต่อกันประมาณ 20-30 นาที ในระยะยาว มีความเสี่ยงต่อดวงตา และทำลาย DNA
กรณีร้ายแรง มีความเสี่ยงในมะเร็งผิวหนัง

คำแนะนำ /การป้องกันสุขภาพผิวหนังและดวงตา

อยู่ในที่พักอาศัย อาคาร หรือในร่ม โดยเฉพาะเด็กอ่อนและผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพผิวหนังอ่อนไหวหรือภูมิแพ้ พึงหลีกเลี่ยงการได้รับแสงแดดระหว่างเวลา 10.00-14.00 น. หากจำเป็นสามารถป้องกันด้วยการสวมหมวก สวมแว่นกันยูวี สวมเสื้อผ้าปกคลุมร่างกาย กางร่ม และใช้ยากันแดด

แผนที่ศักยภาพ UV Index

 

 

web page hit counter