UV Index
    UVi Climatology  

 

แผนที่ศักยภาพ UV Index

กรณีท้องฟ้ามีเมฆ UV index จะลดระดับความเข้มลงตามแนวโน้มในตาราง

 

ดัชนียูวี กรณีท้องฟ้าโปร่ง เวลา 12.00 น.

21 - 25 มีนาคม 2562

  UV index เกณฑ์
เชียงราย 9 สูงมาก
เชียงใหม่ 9 สูงมาก
น่าน 9 สูงมาก
หนองคาย 9 สูงมาก
กำแพงเพชร 10 สูงมาก
ขอนแก่น 10 สูงมาก
เพชรบูรณ์ 10 สูงมาก
อุบลราชธานี 10 สูงมาก
บุรีรัมย์ 10 สูงมาก
นครราชสีมา 10 สูงมาก
กาญจนบุรี 10 สูงมาก
กรุงเทพฯ 13 สูงจัด
ชลบุรี 13 สูงจัด
ประจวบคีรีขันธ์ 13 สูงจัด
ตราด 13 สูงจัด
สุราษฎร์ธานี 13 สูงจัด
ภูเก็ต 13 สูงจัด
สงขลา 13 สูงจัด

 

หมายเหตุ
ดัชนียูวีในบริเวณภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ต่ำกว่าภาคใต้ เกิดจากหมอกควันในอากาศปกคลุมเป็นบริเวณกว้าง ทัศนวิสัยต่ำภาวะปกติ

คำแนะนำ /การป้องกันสุขภาพผิวหนังและดวงตา

อยู่ในที่พักอาศัย อาคาร หรือในร่ม โดยเฉพาะเด็กอ่อนและผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพผิวหนังอ่อนไหวหรือภูมิแพ้ พึงหลีกเลี่ยงการได้รับแสงแดดระหว่างเวลา 10.00-14.00 น . หากจำเป็นสามารถป้องกันด้วยการสวมหมวก สวมแว่นกันยูวี สวมเสื้อผ้าปกคลุมร่างกาย กางร่ม และใช้ยากันแดด

ผลกระทบ
ผิวหนังเกรียมแดด (sun burn) จากการได้รับแสดงแดดติดต่อกันประมาณ 10-15 นาที ในระยะยาว มีผลกระทบต่อดวงตาและทำลาย DNA กรณีร้ายแรง มีความเสี่ยงในมะเร็งผิวหนัง

มีความคิดเห็นหรือ สิ่งที่อาจช่วยคุณได้มากกว่านี้ ...

web page hit counter