21-30 เมษายน

เมษายน

คำอธิบาย

21- 30 เมษายน 2561

  • ดัชนียูวี บริเวณภาคเหนือสูงสุด 12 ระดับสูงจัด
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงสุด 12 ระดับสูงจัด
  • ภาคกลางและกรุงเทพมหานครสูงสุด 13 ระดับสูงจัด
  • ภาคใต้สูงสุด 13 ระดับสูงจัด

รายชั่วโมง
  • เวลาประมาณ 7 และ 17 นาฬิกา มีระดับ  ต่ำ  
  • เวลาประมาณ 8 และ 16 นาฬิกา มีระดับ  ปานกลาง
  • เวลาประมาณ 9 นาฬิกา และ 15 นาฬิกา มีระดับ  สูง
  • เวลา 10 นาฬิกา และ 14 นาฬิกา มีระดับ สูงมาก
  • ระหว่างเวลา 11-13 นาฬิกา มีระดับ       สูงจัด

ผลกระทบ

ผิวหนังเกรียมแดด (sun burn) ภายใน 10-30 นาที และความเสี่ยงในระยะยาวอื่นๆ

คำแนะนำ /การป้องกันสุขภาพผิวหนังและดวงตา

อยู่ในที่พักอาศัย อาคาร หรือในร่ม โดยเฉพาะเด็กอ่อนและผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพผิวหนังอ่อนไหวหรือภูมิแพ้ พึงหลีกเลี่ยงการได้รับแสงแดดระหว่างเวลา 9.00-15.00 น.หากจำเป็นสามารถป้องกันด้วยการสวมหมวก สวมแว่นกันยูวี สวมเสื้อผ้าปกคลุมร่างกาย กางร่ม และใช้ยากันแดด

 

กรณีท้องฟ้ามีเมฆ

 

web page hit counter