UV Index
    UVi Climatology  

 

ดัชนียูวีสูงสุดกรณีท้องฟ้าโปร่ง เวลา 12.00 น.

21 - 25 กันยายน 2562

เชียงราย 12 สูงจัด
เชียงใหม่ 12 สูงจัด
น่าน 12 สูงจัด
หนองคาย 13 สูงจัด
กำแพงเพชร 13 สูงจัด
ขอนแก่น 13 สูงจัด
เพชรบูรณ์ 13 สูงจัด
อุบลราชธานี 13 สูงจัด
บุรีรัมย์ 13 สูงจัด
นครราชสีมา 13 สูงจัด
กาญจนบุรี 13 สูงจัด
กรุงเทพฯ 13 สูงจัด
ชลบุรี 13 สูงจัด
ประจวบคีรีขันธ์ 14 สูงจัด
ตราด 13 สูงจัด
สุราษฎร์ธานี 13 สูงจัด
ภูเก็ต 13 สูงจัด
สงขลา 13 สูงจัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวโน้มรายชั่วโมง

หมายเหตุ

ในพื้นที่ที่มีเมฆบางส่วน มีผลทำให้ศักยภาพ UV ลดลงอยู่ในเกณฑ์ "สูงมาก" ในพื้นที่เมฆเต็มท้องฟ้าหรือฝนตก UV มีแนวโน้มลดลง จากระดับ “สูงจัด” เป็น “ต่ำ”-“ปานกลาง”

>> UV index ที่ลดลงโดยสัดส่วนเมฆ

 

 

 

ศักยภาพ UV index เดือนกันยายน

ศักยภาพ Global UV index เดือนกันยายน

 

การป้องกันสุขภาพผิวหนังและดวงตา

ผลกระทบ

ผิวหนังเกรียมแดด (sun burn) จากการได้รับแสดงแดดติดต่อกันน้อยกว่า 10 นาที ในระยะยาว มีผลกระทบต่อดวงตาและทำลาย DNA

ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลต

1. มุมเหนือศีรษะดวงอาทิตย์ (solar zenith angle) แสงแดดจากดวงอาทิตย์ที่ส่องผ่านมายังพื้นโลกจะลดลงโดยการถูกดูดกลืนจากก๊าซและการกระเจิงโดยอนุภาคต่างๆในบรรยากาศ มุมดวงอาทิตย์ที่อยู่ใกล้ระนาบศีรษะมากจะมีความเข้มของรังสี UV สูงขึ้น

แนวโน้มวันที่ศักยภาพยูวีรายจังหวัดหรือพื้นที่ เข้มมากที่สุดเป็นไปตามปัจจัยของมุมเหนือศีรษะเข้าใกล้ศูนย์ หรือมุมดวงอาทิตย์ตรงศีรษะ ณ เวลา 12.00 น.

2.  ปริมาณโอโซนในชั้นบรรยากาศ เนื่องจากโมเลกุลโอโซนจะดูดกลืนรังสี UV ดังนั้นการลดลงของโอโซนจะทำให้ความเข้มของรังสี UV เพิ่มขึ้น
3. ปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ โดยทั่วไปแล้วการลดลงของรังสี UV ที่ผิวพื้นเกิดจากการกระเจิงและการดูดกลืนโดยฝุ่นละออง เมื่อปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศมาก ความเข้มรังสี UV จะลดลงมากกว่าที่ที่มีสภาวะอากาศสะอาด
4. ปริมาณเมฆในท้องฟ้า สามารถเพิ่มและลดรังสี UV ได้โดยกระบวนการสะท้อนและดูดกลืนตามลำดับ ระดับความเข้มของรังสี UV จะมีมากเมื่อท้องฟ้าโปร่งและจะลดลงเมื่อท้องฟ้ามีเมฆมากหรือขณะมีฝนหรือฟ้าหลัว cloudy-sky UV index
5. ความสูงจากพื้นผิวโลก ยิ่งสูงขึ้นไปบรรยากาศยิ่งบางลง การดูดกลืนรังสีดวงอาทิตย์จะมีน้อยลง โดยความสูงที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 1,000 เมตร ระดับรังสี UV จเพิ่มขึ้นประมาณ 10-12 เปอร์เซ็นต์
6.  ละติจูด รังสี UV มีค่าสูงที่ละติจูดต่ำเนื่องจากมุมดวงอาทิตย์สูงกว่า
7. การสะท้อนโดยพื้นผิว  รังสี UV จะถูกสะท้อนหรือกระเจิงโดยพื้นผิวที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นหิมะใหม่สามารถสะท้อนได้มากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ หาดทรายที่แห้งสะท้อนได้ 15 เปอร์เซ็นต์และฟองทะเลสะท้อนได้ 25 เปอร์เซ็นต์

References

Last modified: 16 August, 2019

Contact person