UV Index
       

ดัชนียูวีสูงสุดกรณีท้องฟ้าโปร่ง เวลา 12.00 น.

17 - 23 พฤษภาคม 2567

เชียงราย 11 สูงจัด
เชียงใหม่ 11 สูงจัด
น่าน 11 สูงจัด
ลำปาง 11 สูงจัด
หนองคาย 11 สูงจัด
สกลนคร 11 สูงจัด
ขอนแก่น 11 สูงจัด
อุบลราชธานี 11 สูงจัด
บุรีรัมย์ 11 สูงจัด
นครราชสีมา 11 สูงจัด
กำแพงเพชร 11 สูงจัด
เพชรบูรณ์ 11 สูงจัด
นครสวรรค์ 11 สูงจัด
กรุงเทพฯ 11 สูงจัด
ตราด 11 สูงจัด
จันทบุรี 11 สูงจัด
ชลบุรี 11 สูงจัด
กาญจนบุรี 11 สูงจัด
ประจวบคีรีขันธ์ 13 สูงจัด
ชุมพร 13 สูงจัด
สุราษฎร์ธานี 13 สูงจัด
นครศรีธรรมราช 13 สูงจัด
ภูเก็ต 13 สูงจัด
สงขลา 13 สูงจัด
นราธิวาส 13 สูงจัด
 
หมายเหตุ: 25 พื้นที่เป็นเพียงการเลือกรายงานตามความเหมาะสมเท่านั้น สำหรับ จังหวัดอื่นๆที่ไม่ได้มีการระบุรายชื่อ มีข้อแนะนำให้สามารถใช้ข้อมูลจากพื้นที่ใกล้เคียงได้

 

ค่าเฉลี่ย UV index รายชั่วโมง

กรณีท้องฟ้ามีเมฆฝน UV index สูงสุดจะลดลงตามสัดส่วน

 

 

Application

 

ศักยภาพ Global UV index เดือนพฤษภาคม

ผลกระทบ

การรับแสงแดดอ่อนๆในตอนเช้าหรือก่อนค่ำ มีคุณประโยชน์ในการสร้างวิตามินดีของผิวหนัง อย่างไรก็ตามการได้รับปริมาณมากในช่วงเวลา 9-15 น. สามารถเกิดผิวหนังเกรียมแดด (sun burn) จากการได้รับแสดงแดดติดต่อกันประมาณ 15 นาที (ระยะยาว มีผลกระทบต่อดวงตาและทำลาย DNA)

ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลต

1. มุมเหนือศีรษะดวงอาทิตย์ (solar zenith angle) แสงแดดจากดวงอาทิตย์ที่ส่องผ่านมายังพื้นโลกจะลดลงโดยการถูกดูดกลืนจากก๊าซและการกระเจิงโดยอนุภาคต่างๆในบรรยากาศ มุมดวงอาทิตย์ที่อยู่ใกล้ระนาบศีรษะมากจะมีความเข้มของรังสี UV สูงขึ้น

แนวโน้มวันที่ศักยภาพยูวีรายจังหวัดหรือพื้นที่ เข้มมากที่สุดเป็นไปตามปัจจัยของมุมเหนือศีรษะเข้าใกล้ศูนย์ หรือมุมดวงอาทิตย์ตรงศีรษะ ณ เวลา 12.00 น.

2.  ปริมาณโอโซนในชั้นบรรยากาศ เนื่องจากโมเลกุลโอโซนจะดูดกลืนรังสี UV ดังนั้นการลดลงของโอโซนจะทำให้ความเข้มของรังสี UV เพิ่มขึ้น
3. ปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ โดยทั่วไปแล้วการลดลงของรังสี UV ที่ผิวพื้นเกิดจากการกระเจิงและการดูดกลืนโดยฝุ่นละออง เมื่อปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศมาก ความเข้มรังสี UV จะลดลงมากกว่าที่ที่มีสภาวะอากาศสะอาด
4. ปริมาณเมฆในท้องฟ้า สามารถเพิ่มและลดรังสี UV ได้โดยกระบวนการสะท้อนและดูดกลืนตามลำดับ ระดับความเข้มของรังสี UV จะมีมากเมื่อท้องฟ้าโปร่งและจะลดลงเมื่อท้องฟ้ามีเมฆมากหรือขณะมีฝนหรือฟ้าหลัว cloudy-sky UV index
5. ความสูงจากพื้นผิวโลก ยิ่งสูงขึ้นไปบรรยากาศยิ่งบางลง การดูดกลืนรังสีดวงอาทิตย์จะมีน้อยลง โดยความสูงที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 1,000 เมตร ระดับรังสี UV จเพิ่มขึ้นประมาณ 10-12 เปอร์เซ็นต์
6.  ละติจูด รังสี UV มีค่าสูงที่ละติจูดต่ำเนื่องจากมุมดวงอาทิตย์สูงกว่า
7. การสะท้อนโดยพื้นผิว  รังสี UV จะถูกสะท้อนหรือกระเจิงโดยพื้นผิวที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นหิมะใหม่สามารถสะท้อนได้มากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ หาดทรายที่แห้งสะท้อนได้ 15 เปอร์เซ็นต์และฟองทะเลสะท้อนได้ 25 เปอร์เซ็นต์

References

Contact person