UV Index
    UVi Climatology  

 

ดัชนียูวีสูงสุดกรณีท้องฟ้าโปร่ง เวลา 12.00 น.

1-5 สิงหาคม 2562

เชียงราย 13 สูงจัด
เชียงใหม่ 13 สูงจัด
น่าน 13 สูงจัด
หนองคาย 13 สูงจัด
กำแพงเพชร 13 สูงจัด
ขอนแก่น 13 สูงจัด
เพชรบูรณ์ 13 สูงจัด
อุบลราชธานี 13 สูงจัด
บุรีรัมย์ 13 สูงจัด
นครราชสีมา 13 สูงจัด
กาญจนบุรี 12 สูงจัด
กรุงเทพฯ 12 สูงจัด
ชลบุรี 12 สูงจัด
ประจวบคีรีขันธ์ 12 สูงจัด
ตราด 13 สูงจัด
สุราษฎร์ธานี 13 สูงจัด
ภูเก็ต 13 สูงจัด
สงขลา 13 สูงจัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวโน้มรายชั่วโมง

หมายเหตุ

1-5 ส.ค.62

มุมอาทิตย์ตรงศีรษะเที่ยงวัน (zero zenith angle) ในพื้นที่ จ. ลำปาง แพร่ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ หนองคาย อุดรธานี นครพนม เลย สกลนคร และหนองบัวลำภู

ผลกระทบทั่วประเทศ ส่วนมากทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับแสงแดดจัด พร้อมกับเกิดหย่อมความกดอากาศต่ำ ร่องมรสุม ระหว่างสัปดาห์ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน "วิภา" ทำให้มี เมฆปกคลุมและฝนมาก ส่งผลให้ UV ลดต่ำลงกว่าระดับสูงจัด เป็น ต่ำ-ปานกลาง

>> แนวโน้มวันที่มุมอาทิตย์ตรงศีรษะตอนเที่ยงวัน หรือศักยภาพ UV index สูงสุดในสภาวะท้องฟ้าโปร่ง รายจังหวัด

>> UV index ที่ลดลงโดยสัดส่วนเมฆ

 

 

 

ศักยภาพ UV index เดือนสิงหาคม

ศักยภาพ Global UV index เดือนสิงหาคม

 

การป้องกันสุขภาพผิวหนังและดวงตา

ผลกระทบ

ผิวหนังเกรียมแดด (sun burn) จากการได้รับแสดงแดดติดต่อกันน้อยกว่า 10 นาที ในระยะยาว มีผลกระทบต่อดวงตาและทำลาย DNA

ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณรังสีอัลตราไวโอเลต

1. มุมเหนือศีรษะดวงอาทิตย์ (solar zenith angle) แสงแดดจากดวงอาทิตย์ที่ส่องผ่านมายังพื้นโลกจะลดลงโดยการถูกดูดกลืนจากก๊าซและการกระเจิงโดยอนุภาคต่างๆในบรรยากาศ มุมดวงอาทิตย์ที่อยู่ใกล้ระนาบศีรษะมากจะมีความเข้มของรังสี UV สูงขึ้น

แนวโน้มวันที่ศักยภาพยูวีรายจังหวัดหรือพื้นที่ เข้มมากที่สุดเป็นไปตามปัจจัยของมุมเหนือศีรษะเข้าใกล้ศูนย์ หรือมุมดวงอาทิตย์ตรงศีรษะ ณ เวลา 12.00 น.

2.  ปริมาณโอโซนในชั้นบรรยากาศ เนื่องจากโมเลกุลโอโซนจะดูดกลืนรังสี UV ดังนั้นการลดลงของโอโซนจะทำให้ความเข้มของรังสี UV เพิ่มขึ้น
3. ปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ โดยทั่วไปแล้วการลดลงของรังสี UV ที่ผิวพื้นเกิดจากการกระเจิงและการดูดกลืนโดยฝุ่นละออง เมื่อปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศมาก ความเข้มรังสี UV จะลดลงมากกว่าที่ที่มีสภาวะอากาศสะอาด
4. ปริมาณเมฆในท้องฟ้า สามารถเพิ่มและลดรังสี UV ได้โดยกระบวนการสะท้อนและดูดกลืนตามลำดับ ระดับความเข้มของรังสี UV จะมีมากเมื่อท้องฟ้าโปร่งและจะลดลงเมื่อท้องฟ้ามีเมฆมากหรือขณะมีฝนหรือฟ้าหลัว cloudy-sky UV index
5. ความสูงจากพื้นผิวโลก ยิ่งสูงขึ้นไปบรรยากาศยิ่งบางลง การดูดกลืนรังสีดวงอาทิตย์จะมีน้อยลง โดยความสูงที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 1,000 เมตร ระดับรังสี UV จเพิ่มขึ้นประมาณ 10-12 เปอร์เซ็นต์
6.  ละติจูด รังสี UV มีค่าสูงที่ละติจูดต่ำเนื่องจากมุมดวงอาทิตย์สูงกว่า
7. การสะท้อนโดยพื้นผิว  รังสี UV จะถูกสะท้อนหรือกระเจิงโดยพื้นผิวที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นหิมะใหม่สามารถสะท้อนได้มากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ หาดทรายที่แห้งสะท้อนได้ 15 เปอร์เซ็นต์และฟองทะเลสะท้อนได้ 25 เปอร์เซ็นต์

ติดตามสภาพอากาศ

References

Last modified: 1 August, 2019

Contact person