ผลการตรวจอากาศชั้นบนด้วยบอลลูน

NOAA Interactive Plot : 48453, Bangna Bangkok

2019

Jan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Feb
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Mar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Apr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
May
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Jul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Aug
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sep
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Oct
1
2
10
11
17
Nov
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Dec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

UW's Plot: 48453, Bangna Bangkok

October 2019

 

2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 7.00 น.

อากาศมีเสถียรภาพ

(Stable)

 

1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 7.00 น.

อากาศมีเสถียรภาพ

(Stable)

 

31 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00 น.

อากาศมีเสถียรภาพ

(Stable)

 

30 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00 น.

อากาศค่อนข้างไม่เสถียร

(Marginally Unstable)

 

29 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00 น.

อากาศไม่เสถียรปานกลาง

(Moderately Unstable)

 

28 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00 น.

อากาศไม่เสถียรปานกลาง

(Moderately Unstable)

 

27 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00 น.

อากาศไม่เสถียรปานกลาง

(Moderately Unstable)

 

26 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00 น.

อากาศค่อนข้างเสถียร

(Stable)

 

25 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00 น.

อากาศไม่เสถียรปานกลาง

(Moderately Unstable)

 

24 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00 น.

อากาศไม่เสถียรปานกลาง

(Moderately Unstable)

 

23 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00 น.

อากาศไม่เสถียรปานกลาง

(Moderately Unstable)

 

22 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00 น.

อากาศค่อนข้างเสถียร

(Stable)

 

21 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00 น.

อากาศไม่เสถียรเล็กน้อย

(Marginally Unstable)

 

20 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00 น.

อากาศไม่เสถียรเล็กน้อย

(Marginally Unstable)

 

19 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00 น.

อากาศไม่เสถียรเล็กน้อย

(Marginally Unstable)

 

18 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00 น.

อากาศไม่เสถียรเล็กน้อย

(Marginally Unstable)

 

16 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00 น.

อากาศไม่เสถียรเล็กน้อย

(Marginally Unstable)

 

15 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00 น.

อากาศไม่เสถียรเล็กน้อย

(Marginally Unstable)

 

14 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00 น.

อากาศไม่เสถียรปานกลาง

(Moderately Unstable)

 

13 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00 น.

อากาศไม่เสถียรปานกลาง

(Moderately Unstable)

 

12 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00 น.

อากาศไม่เสถียรเล็กน้อย

(Marginally Unstable)

 

9 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00 น.

อากาศไม่เสถียรปานกลาง

(Moderately Unstable)

 

 

8 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00 น.

อากาศไม่เสถียรเล็กน้อย

(Marginally Unstable)

 

7 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00 น.

อากาศไม่เสถียรเล็กน้อย

(Marginally Unstable)

 

6 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00 น.

อากาศไม่เสถียรปานกลาง

(Moderately Unstable)

 

5 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00 น.

อากาศไม่เสถียรเล็กน้อย

(Marginally Unstable)

 

4 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00 น.

อากาศไม่เสถียรปานกลาง

(Moderately Unstable)

 

3 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00 น.

อากาศไม่เสถียรปานกลาง

(Moderately Unstable)

Note: CAPE (Convective Available Potential Energy) is expressed in units of J/kg. CAPE value 0 is defined for "Stable", 0-1000 for "Marginally Unstable", 1000-2500 for "Moderately Unstable", 2500-3500 for "Very Unstable" and above 3500 for "Extremely Unstable" convective potential.

 
web page hit counter