พิมพ์  
Legend
ค่าลมสงบอยู่ตรงกลาง
ลมพัดจากทิศที่แสดง
สถานี : กรุงเทพฯ บางนา สกษ. (กรมอุตุนิยมวิทยา)  รายงานวินโรสแบบรายเดือน   เดือน:เมษายน : 2021
ทิศ เปอร์เซ็นต์ความเร็วลม (นอต) ที่เกิด
ลมสงบ1-34-67-1011-1617-2122+รวม
N
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
NNE
0.00
1.20
0.00
0.00
0.00
0.00
1.20
NE
0.00
3.61
0.60
0.00
0.00
0.00
1.03
ENE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
E
1.20
0.51
0.00
0.00
0.00
0.00
1.03
ESE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SE
0.00
3.59
0.00
0.00
0.00
0.00
3.59
SSE
1.20
1.54
1.03
0.00
0.00
0.00
3.08
S
3.61
24.62
13.85
0.00
0.00
0.00
42.56
SSW
1.20
15.90
10.26
0.00
0.00
0.00
27.69
SW
0.00
2.05
1.54
0.00
0.00
0.00
3.59
WSW
0.00
1.03
0.51
0.00
0.00
0.00
1.54
W
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.51
WNW
0.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
NW
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
NNW
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.51
ทั้งหมด
25.9
7.83
49.74
27.69
0.00
0.00
0.00