ใครคือผู้ใช้ข้อมูล ?

คนไทยทุกคนที่ใช้เพื่อการศึกษาและวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะ นักเรียน นักศึกษาทุกระดับ นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย สถาปนิก วิศวกร แพทย์ นักการเกษตร นักสิ่งแวดล้อม และประชาชนทั่วไป

คุ้มหรือไม่กับการตรวจวัด?

ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและสิ่งแวดล้อม มีคุณค่าต่อการศึกษาและพัฒนาประเทศ ทวีคูณตามเวลาที่ผ่านไป และไม่สามารถประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ได้

รายการข้อมูล

ชนิดข้อมูล

สถานี

ช่วงข้อมูล

ระยะเวลา (ปี)

โอโซนในบรรยากาศ (Total Ozone)*

กรุงเทพฯ, สงขลา

1979-ปัจจุบัน

28

รังสีรวม(Global Radiation)

กรุงเทพฯ

1964-ปัจจุบัน

43

รังสีกระจาย(Diffuse Radiation)

กรุงเทพฯ

1998-ปัจจุบัน

9

รังสีอัลตราไวโอเลต (UV)

กรุงเทพฯ, สงขลา

1997-ปัจจุบัน

10

ฝุ่นละอองในบรรยากาศ(atm.Aerosol)

กรุงเทพฯ, สงขลา

1998-ปัจจุบัน

9

ฝุ่นรวม(Total Suspended Particulate)

กรุงเทพฯ, เกาะสีชัง

1998-2001

4

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์รวม (Total SO2)*

กรุงเทพฯ, สงขลา

1997-ปัจจุบัน

10

ไนโตรเจนไดออกไซด์รวม (Total NO2)*

กรุงเทพฯ, สงขลา

1997-ปัจจุบัน

10

คุณภาพอากาศในกรมอุตุนิยมวิทยา(Surface O3, CO, SO2, NO2)

กรุงเทพฯ

1996-ปัจจุบัน

11

ฝนกรด

กรุงเทพฯ

-

-

* หมายถึง เทคนิคพิเศษ มีการตรวจวัดเพียงแห่งเดียว

หมายเหต ุ

ผู้ใช้ข้อมูลรังสีดวงอาทิตย์ ปี 1996-1997 โปรดยืนยันการแก้ไขและยกเลิกใช้ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ ...หรือ Email


ติดต่อ กรมอุตุนิยมวิทยา 4353 .สุขุมวิท บางนา กรุงเทพฯ

ฝ่ายตรวจมลภาวะื รังสีและโอโซน โทร. 02-3669378 แฟกซ์ 02-3613640


ศูนย์ข้อมูลอื่นๆ

web page hit counter