หน่วยวัดโอโซนในบรรยากาศ Dobson Unit คืออะไร?

เราวัดโอโซนในบรรยากาศเป็นความหนาเหนือพื้นที่คอลัมน์ ที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียสและที่ความกดอากาศ 1 บรรยากาศ หน่วยเป็น มิลลิ-บรรยากาศ-เซนติเมตร (milliatmosphere centimetre หรือ m atm cm) หรือ หน่วยด็อบสัน โดยที่

1 m atm cm = 1 D.U.

= 10**-5 m

= 10**-3 cm ของโอโซนบริสุทธิ์ที่ STP

= 2.687x10**16 โมเลกุลต่อตารางเซนติเมตร

= 2.141 มิลลิกรัมต่อเซนติเมตร

1 ไมโครเมตร ที่ STP = 0.1 D.U.

= 2.687x10**15 โมเลกุลต่อตารางเซนติเมตร

= 1 part per million metre(1.0 ppmm at STP)

web page hit counter