การกระจายโอโซนในบรรยากาศทั่วโลก

ประเทศไทยตรวจวัดได้ระหว่าง 240-280 หน่วยด็อบสัน

(ที่มา: Global Ozone Observing System, GO3OS)

web page hit counter