วิสัยทัศน์

หน่วยติดตามชั้นบรรยากาศโอโซนและรังสี อันเป็นผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพมนุษย์

พันธกิจ

ติดตามตรวจวัดโอโซนในบรรยากาศและรังสีดวงอาทิตย์เพื่อพิทักษ์ชั้นโอโซนและการเตือนภัยระดับรังสีอัลตราไวโอเลต รวมทั้งองค์ประกอบอื่นของบรรยากาศ ภายในกรอบงานโครงการเฝ้าระวังบรรยากาศโลกแห่ง WMO (Global Atmosphere Watch)

กิจกรรม

1. การติดตามตรวจวัดโอโซน เพื่อกิจการอุตุนิยมวิทยาและอนุสัญญาเวียนนา (Vienna Convention) ว่าด้วยการพิทักษ์ชั้นโอโซน

เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2522

2. การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนระดับรังสีอัลไวอเลต อันเป็นผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2547

3. การติดตามตรวจวัดรังสีดวงอาทิตย์ เพื่อกิจการอุตุนิยมวิทยา และสนับสนุนการวิจัยพัฒนาด้านพลังงานทดแทน

เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2507

4. การติดตามตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ (aerosol) เพื่อกิจการอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับรังสีดวงอาทิตย์ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และมลภาวะในบรรยากาศ

เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2552

5. การสนับสนุนกิจกรรม เครือข่ายติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (EANET)

เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2541

6. แผนงานติดตามตรวจวัดก๊าซเรือนกระจก

 

web page hit counter