วิสัยทัศน์

หน่วยติดตามชั้นบรรยากาศโอโซนและรังสีดวงอาทิตย์ อันเป็นผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพมนุษย์

พันธกิจ

ติดตามตรวจวัดโอโซนในบรรยากาศและรังสีดวงอาทิตย์เพื่อพิทักษ์ชั้นโอโซนและการเตือนภัยระดับรังสีอัลตราไวโอเลต รวมทั้งองค์ประกอบอื่นของบรรยากาศ ภายในกรอบงานโครงการเฝ้าระวังบรรยากาศโลกแห่ง WMO (Global Atmosphere Watch)

กิจกรรม

1. การติดตามตรวจวัดโอโซน เพื่อกิจการอุตุนิยมวิทยาและอนุสัญญาเวียนนาเพื่อพิทักษ์ชั้นโอโซน (Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer)

เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2522

2. การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนระดับรังสีอัลไวโอเลต อันเป็นผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2547

3. การติดตามตรวจวัดรังสีดวงอาทิตย์ เพื่อกิจการอุตุนิยมวิทยา และสนับสนุนการวิจัยพัฒนาด้านพลังงานทดแทน

เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2507

4. การติดตามตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศ (aerosol) เพื่อกิจการอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับรังสีดวงอาทิตย์ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และมลภาวะในบรรยากาศ

เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2552

5. การสนับสนุนกิจกรรม เครือข่ายติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (EANET)

เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2541

6. แผนงานติดตามตรวจวัดก๊าซเรือนกระจก

 

web page hit counter