ความรู้เบื้องต้น

ผลกระทบจากรังสีอัลตราไวโอเลต (ผลต่อมนุษย์ พืช และ วัสดุต่างๆ เช่น โรคตาอักเสบ ต้อเนื้อ ต้อลม การยับยั้งภูมิคุ้มกันร่างกาย มะเร็งผิวหนังชนิดต่างๆ... )

ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลต (UV index) และการป้องกันอันตรายจากรังสีอัลตราไวโอเลต

ค่าประมาณรายวันดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลตในประเทศไทย

ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลตในทวีปเอเชีย (link to)

ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลตทั่วโลก เดือนกรกฎาคมและมกราคม (ภาพ 59 KB)

ดัชนีรังสีอัลตราไวโอเลตทั่วโลก (link to)


 

web page hit counter